NEJČASTĚJČÍ DOTAZY

Je dobré vědět, že v našem seznamu FAQ najdete odpovědi na hlavní otázky ohledně našich produktů. Vyberte produkt, který vás zajímá.

Došlo ke zdokonalení technické bezpečnosti plošiny CONCORD ISOFIX-BASE INTENSE.

Proto CONCORD žádá všechny své klienty, kteří mají CONCORD ISOFIX-BASE INTENSE, aby se spojili se svým distributorem CONCORD za účelem provedení bezplatné kontroly ISOFIX-BASE a v případě potřeby provedení aktualizace.
Systémy opěrek i příslušné autosedačky se používají z bezpečnostních důvodů v autě pro děti mladší 12 let nebo děti menší než 150 cm.
Celkem existují 4 skupiny dětských autosedaček, které se liší přesně danými tělesnými charakteristikami. Sedačku pro miminka je třeba upevnit vždy proti směru jízdy a slouží pro děti s váhou do 13 kg (Skupina 0+). Díky tomuto systému jsou malé děti uloženy v autě ve velmi bezpečné poloze. V momentě, kdy hlavička dítěte přesáhne autosedačku nebo kojenec překročí hmotnost 13 kg, je třeba autosedačku vyměnit.

Následující Skupinu I tvoří bezpečnostní systémy pro děti o hmotnosti od 9 do 18 kg (do cca 4 let věku).

Tyto sedačky je možné v autě připevnit jak pomocí bezpečnostního pásu, tak pomocí systému Isofix. Dítě tak bude připoutáno pomocí systému poutek, jenž je součástí sedačky.

Bezpečnostní pás je třeba upevnit tak, aby byl co nejnapnutější. Tím zabráníme přetížení z důvodu ztráty bezpečnostního pásu. Dětskou sedačku je třeba do auta upevnit co nejsilněji to bude možné.

U většiny dětských autosedaček je možné nastavit polohu dítěte od vzpřímenější až po sklopenou.

U následujících Skupiny II a III (od 15 do 36 kg váhy, cca od 3 do 12 let) najdeme systémy zvedání sedačky, opěrky a opěrky na hlavu. U tohoto systému jsou děti připoutány normálním tříbodovým bezpečnostním pásem. Proto je třeba vždy zkontrolovat, zda pás je vycentrovaný, dítě ho má nad ramenem a zda se ve spánku o něj neopírá. Pro případ, že by se dítě pohnulo, je třeba, aby ramenní pás byl umístěn vždy napnutý a disponoval automatickým navíječem. Tyto systémy jsou užitečné pouze pro děti okolo 4 let. Systémy zvedání sedačky musí být vybaveny náležitými otvory, kterými lze prostrčit boční pás. Díky tomuto systému pás prochází těmito otvory a v případě nehody nesklouzne do oblasti břicha.
Výsledky testů jsou velmi nápomocné při ověřování dětské autosedačky. Všechny autosedačky jsou vhodné pro jakékoliv auto, nicméně doporučuje se provést zkušební montáž jak sedačky, tak potom sedačky s dítětem. V případě systémů, které se instalují proti směru jízdy (sedačky pro miminka atd.), je třeba ověřit délku bezpečnostního pásu automobilu, zda je skutečně dostačující. Je dobré provést zkoušku ve specializovaném zařízení, protože provozní nedostatek může mít negativní vliv na bezpečnost. V každém případě dětská autosedačka musí splňovat nařízení nové evropské bezpečnostní normy ECE 44/04 nebo minimálně ECE 44/03.
Již použité dětské autosedačky lze bez problémů používat dál, zejména pokud se ujistíte, že nedošlo k žádnému poškození a že jsou vybaveny návodem k použití a známkou kvality. Jak struktura sedačky, tak vlastní sedačka (odstraňte povlak) nesmí vykazovat žádné natržení, deformaci nebo zlomení. Stejně tak řemeny by neměly vykazovat žádné natržení, nesmí být viditelně roztřepené nebo rozlezlé okraje. Kromě toho mohou takové sedačky mít skryté závady nebo kazy. Z tohoto důvodu nedoporučujeme kupovat dětské autosedačky z druhé ruky.

Použitá autosedačka musí za všech okolností splňovat evropskou bezpečnostní normu ECE R 44/03 nebo aktuálně platnou ECE R 44/04 (musí být opatřena oranžovým zkušebním štítkem s číslem, které musí začínat na 03... nebo 04...), protože musela jasně překonat zkušební kritéria předchozí verze ECE R 44/02. Doporučení: Pokud hodláte kupovat autosedačku z druhé ruky, kupujte pouze od známých. Lépe si tak uděláte představu o jejím využití a případném nevhodném používání.

Od 8. dubna 2008 není možné v Německu používat staré autosedačky, které nejsou identifikované a neodpovídají alespoň evropské bezpečnostní normě ECE R 44/03 nebo ECE R 44/04. Dětské autosedačky s identifikačními štítky odpovídajícími předchozím normám se již od tohoto data nesmějí používat.
Obecně je pro dítě nejbezpečnější zadní sedadlo. Je dobré sedačku umístit na zadní pravé nebo středové sedadlo. Tak můžete k dítěti kdykoliv vystoupit ze strany chodníku. V případě vozidel vybavených airbagy je třeba dbát bezpečnostních pokynů výrobce vozu, které jsou v manuálech, protože se mohou lišit.
Obecně u vozidle vybavených airbagem u sedadla spolujezdce nelze umístit dětskou autosedačku proti směru jízdy na sedadlo spolujezdce. Aktivovaný airbag by mohl stlačit dětskou autosedačku a způsobit dítěti smrtelné zranění.

Autosedačky instalované po směru jízdy se mohou ve většině případů instalovat na sedadlo spolujezdce. V takovém případě je ale nutné, aby sedadlo spolujezdce bylo co nejdále dozadu. Nicméně někteří výrobci zakazují umístění dětské autosedačky na sedadlo spolujezdce, aby se předešlo možnému nebezpečí v případě, že by došlo k aktivaci airbagu. Toto opatření má za cíl zvýšit bezpečnost dítěte. Z tohoto důvodu je třeba vždy dodržovat instrukce při montáži dětských autosedaček a řídit se instrukcemi pro používání automobilu.

ADAC (německý automobilový klub) doporučuje z důvodu bezpečnosti dětí používat zadní sedačky. Sedadlo spolujezdce lze použít pouze ve výjimečných případech (např. pro kontrolu miminek, pokud není v autě jiný dospělý). V takovém případě je nutné odpojit airbag.

Pokud je vozidlo vybavené postranními airbagy, je důležité kontrolovat, zda se dítě ve spánku neopírá hlavou o oblast, kde je aktivní airbag. Abychom předešli tomuto nebezpečí, dětské autosedačky mají jasně vymezené polohy na spaní nebo přídavné polštáře. Také musíme dát pozor, aby v prostoru mezi dětskou sedačkou a povrchem airbagu nebyl žádný předmět, jako oblečení, hračky, atd.
Obecně platí hmotnostní údaje uvedené na dětské autosedačce. Je ale určující, aby hlavička dítěte byla opřená o sedačku a aby v žádném případě nepřečnívala. V případě nosítek na miminka je třeba na toto kritérium dobře pamatovat, protože z důvodu přetížení malé děti nesmí příliš brzy používat sedačku instalovanou po směru jízdy. Prostor potřebný pro nohy dítěte zde hraje druhotnou roli.
Zavírání bezpečnostního pásu u dětských autosedaček musí být vyrobeno tak, aby v případě nehody osoba, která bude vyprošťovat pasažéry, mohla dítě rychle osvobodit, to znamená, že tlačítko uvolňující pás musí být označeno tmavě červeně a vynaložená síla nesmí přesáhnout uvedenou maximální hodnotu. Toto ale také způsobuje, že dítě může pás otevřít samo. V takovém případě, že jasně upozornit dítě, že auto pojede pouze tehdy, když bude pás zapnutý. Toto "výchovné opatření" bude možná nutné opakovat vícekrát. Dítě se musí naučit, že nesmí přezku pásu otevírat. A to ani když auto stojí.
V zimě děti mají na sobě často tlusté bundy nebo kabátky a jsou připoutány takto k sedačce. 

Vzhledem k této situaci existuje riziko, že pás nebude dostatečně uzpůsobený na tělo, že dojde k jeho ztracení. Zejména ramenní pás může sklouznout nebo kyčelní pás se přesune na břicho, což zvyšuje nebezpečí, že v případě nehody dojde k závažnému ublížení na zdraví.

ADAC (německý automobilový klub) doporučuje sundat dětem tlusté bundy kdykoliv, když to bude možné. Jakmile budou připoutané, můžeme přes ně přehodit deku nebo bundu, dokud se auto neohřeje. V každém případě bezpečnostní pásy musí mít dítě na tělo co možná nejvíce napnuté.
Řiďte se, prosím, instrukce ohledně skvrn, které jsou v uživatelském návodu ke každé sedačce. Povlak podléhá přirozenému opotřebení, které závisí na čase a intenzitě, se kterou se používá a někdy je třeba měnit často. 

Prosím, mějte na paměti, že povlak je základním komponentem pro schválení typu struktury. Proto je třeba vždy používat originální povlak. Jak originální povlaky, tak program příslušenství pro dětské autosedačky CONCORD jsou k dispozici na specializovaném trhu.
Po nehodě je třeba zcela renovovat dětskou autosedačku nebo ji poslat k výrobci spolu se zprávou o nehodě, aby bylo možné provést kontrolu.
Návody k použití jsou k dispozici ke stažení na www.concord.de. Pokud zde nenajdete instrukce, které potřebujete, spojte se, prosím, s námi prostřednictvím kontaktního formuláře.
Pokud potřebujete náhradní díly pro dětskou autosedačku, můžete je objednat ve specializovaném obchodě. Stačí, když jim předložíte nákupní doklad. Pokud by byla třeba oprava, specializovaný obchod odešle autosedačku výrobci.
Záruční doba začíná běžet dnem koupě. Délka záruky závisí na zákonné záruční lhůtě, která se v jednotlivých zemích liší (v Německu: 24 měsíců).
To, jakému typu evropské bezpečnostní normy odpovídá ta která sedačka, je možné ověřit prostřednictvím homologačního osmimístného čísla, které je uvedeno na oranžovém ECE štítku. Toto číslo začíná příslušnou fází změny evropské bezpečnostní normy (03..., 04...). Pokud homologační číslo začíná 03.. odpovídá dětské sedačce splňující homologační standard R 44/03. Pokud začíná 04.., odpovídá R 44/04. V obou případech a pokud se nacházejí v dobrém stavu, je možné je dál používat i po 08/04/2008.
Výška ramenního pásu se uzpůsobuje automaticky výšce opěrky hlavy. Není možné ji změnit zvlášť.
Reverso byla vyzkoušena na dummies Q0 aža Q3. (od narození po výšku 105 cm)
Reverso byla schválena do 33kg hmotnosti (dítě + autosedačka). To znamená, že autosedačka váží přibližně 10,5 kg a dítě maximálně 22,5 kg.
Reverso je homologována dle normy I-SIZE
Z bezpečnostních důvodů by nemělo být snadné měnit sklon sedačky. Vzhledem k tomu, že chceme, aby naši klienti byli spokojení, obrátili jsme se s tímto problémem na Technické oddělení vývoje produktu, aby se pokusili tento problém nějak zlepšit.
To není žádný problém, nesmí se ale objevit červená. Prosím, dávejte pozor na zaklapnutí během instalace.
Pro Concord je kvalita produktu zásadní, informace byla předána našemu oddělení pro Kontrolu kvality. Můžeme vás ujistit, že nedostatky, které jste objevili, nemají žádný vliv na bezpečnost.
Sedačka se může, v závislosti na sklonu, nacházet v určité vzdálenosti od sedadla auta. U REVERSO přenos sil probíhá přes podpěru ISOFIX, nohu podpěry a opěrku na nohy. Jakmile provedete instalace podle instrukcí, všechny ukazatele budou zelené a sedačka je naprosto bezpečná. Pokud byste si nebyli jistí, můžete se obrátit na distributora, u kterého jste sedačku koupili, aby vám potvrdil, zda byla instalace správně provedena.
Během posledních let naši klienti nám posílali fotografie, na kterých bylo možno vidět velmi absurdní polohy sedačky. Jako dospělí si často nedokážeme představit, že to, co je pohodlné pro nás, není tak pohodlné pro dítě, protože je jinak citlivé.
Proto hlavička dítěte na sedačce může být v různých polohách: zakloněná dozadu, spadlá na stranu nebo dokonce předkloněná vpřed. Nicméně málokdy se stává, aby mělo dítě hlavičku předkloněnou. Obvykle stačí pár týdnů/měsíců k tomu, aby dítě zaujalo samo jinou polohu.
Samozřejmě, že takový zvyk může být ovlivněný jinými externími faktory jako jsou geometrie a pevnost sedačky, proto doporučujeme, abyste v případě, že jste nejistí, znovu zkontrolovali nastavení sedačky a uzpůsobili ji do co nejrovnější pozice.

REVERSO má podobnou pevnost v porovnání s ostatními sedačkami. V našem zkušebním vozidle byly změřeny úhly sedačky mezi 52° a 62°, a ve stejném vozidle bylo možné seřídit srovnatelné sedačky mezi 54° a 63°.

K tomuto se nemůžeme vyjádřit, protože vždy je třeba se řídit instrukcemi výrobce auta.
V případě nehody je dítě v sedačce umístěné proti směru jízdy tlačeno proti sedačce, takže konstrukce vstřebá největší část síly. Naopak, pokud sedí po směru jízdy, bude dítě staženo pásovým systémem, a proto tento systém musí vstřebat vyvolanou sílu.
Vzhledem k tomu, že REVERSO, stejně jako CONCORD AIR, lze použít pro novorozence, zvolili jsme užší pás, který je pro novorozence příjemnější. Aby byla sedačka pohodlná i pro starší děti, použili jsme vycpávky v oblasti ramen.
Úzké pásy nepředstavují žádnou nevýhodu pro vaše dítě a prošly mnoha nárazovými zkouškami.
Na rozdíl od sedaček umístěných po směru jízdy, zde tříbodový systém plně dostačuje. V případě nehody je dítě v sedačce umístěné proti směru jízdy tlačeno proti sedačce, takže konstrukce vstřebá největší část síly. Naopak, pokud sedí po směru jízdy, bude dítě staženo pásovým systémem, a proto tento systém musí vstřebat vyvolanou sílu. Navíc tříbodový systém nabízí celou řadu výhod týkajících se zacházení a je pohodlnější pro dítě.
Reduktor sedačky pro novorozence byl vytvořen pro miminka o velikosti do cca 60 cm, zatímco reduktor pro sedačky pro malé děti je určen pro přechodné období od miminka do batolete, proto je určen pro malé děti od 60 do 80 cm.
Pokud sedí proti směru jízdy, v případě nehody (čelní nebo zadní) bude tlačeno do sedačky a tím je tedy optimálně chráněno. Bezpečnostní pás má menší ochranou funkci než v případě, že dítě sedí po směru jízdy. Výška spony navíc brání, aby dítě sklouzlo, čímž by hrozilo zranění.
Mnoho dospělých si to myslí. Nicméně děti mají rády nohy při jízdě skrčené a chráněné, protože se cítí pohodlněji, než když sedí "způsobně". Tato forma sezení u REVERSO nijak nenarušuje bezpečnost.
Naopak, při sezení proti směru jízdy může dítě déle pozorovat krajinu. Záleží na sklonu sedačky, ale dítě se může dívat ven zadním sklem a může mít širší zorné pole.
REVERSO má po celé zádové straně velké průduchy, kudy může odcházet vlhkost a teplo.
Žádáme vás, abyste používali nástroj na vyhledávání umístěný na našich stránkách pro nalezení nejbližšího distributora.

http://cz.concord.es/reseller-Search/
Naše cervikální polštářky LUNA byly vytvořeny speciálně pro bezpečné sedačky.
Tyto polštářky podpírají šíji a hlavu dítěte tak, že díte může během cesty naprosto uvolněně odpočívat.
V případě, že chcete používat model REVERSO v autě, které není speciálně homologované pro “i-Size”, vás žádáme, abyste nejprve zkontrolovali, zda je vozidlo na seznamu Carfitting na našich webových stránkách.
http://media.concord.es/archivos2016/archivos/documentos/23160322_cfl_reverso_internet.pdf
Pokud auto není na seznamu uvedeno, neznamená to ještě automaticky, že sedačka je nevhodná. Vzhledem k velké rozmanitosti existujících modelů vozidel se může stát, že některá nebyla ještě do dnešního dne vyzkoušena.
Žádáme vás, abyste se v takovém případě obrátili na [email protected]
Děkujeme za váš dotaz. El REVERSO/ REVERSO.PLUS byla homologována v souladu s normou ECE-R129 (i-Size). Tato homologace umožňuje upevnit sedačku pomocí pásů pouze v případě nosítka pro novorozence.
Z tohoto důvodu je možné používat REVERSO/ REVERSO.PLUS pouze v autech, která mají ukotvení Isofix.

cfl_reverso
Ne. Ani REVERSO ani REVERSO.PLUS nemají homologaci pro použití v letadlech.
Děkujeme za váš dotaz. Tato změna nemá žádný důvod z hlediska technické bezpečnosti. Od obchodního uvedení REVERSO naši klienti se nás čím dál častěji ptali, podle čeho jsme volili šířku pásů. Navíc někteří distributoři nás žádali, abychom udělali širší pásy. Concord vyvíjí produkty pro své klienty a snaží se, aby informace, které se nám dostávají, měly dopad na zlepšování našich produktů.
V tomto případě nemá tato změna vliv na bezpečnost a my jsme rádi, že můžeme plnit přání našich klientů.
Děkujeme za váš dotaz. Samozřejmě dítě nemůže jet ve vozidle nepřipoutané. V takovém případě vám doporučujeme okamžitě zastavit na bezpečném místě, znovu pás zapnout a dítě napomenout, že to nemůže. Vždy existuje možnost, že vynalézavé, zručné a silné dítě rozepne bezpečnostní pás. Bohužel, ze zákonných důvodů není možné vyrobit pás, který by byl zcela zamčený. Pozice zavírání, barva tlačítka a síla potřebná pro otevření jsou specifikovány příslušnými evropskými normami. V případě nehody musí být osoba nebo osoby, které přijedou na pomoc k nehodě, schopny okamžitě identifikovat i bez znalosti dětské sedačky, jak dítě ze sedačky dostat.
V roce 2015, REVERSO.PLUS zdárně absolvovala Test Plus, nezávislý a mezinárodně uznávaný test pořádaný Národním institutem pro výzkum silnic a dopravy ve Švédsku (VTI). Tento test je určen pouze sedačkám umístěným proti směru jízdy. Měří sílu, které je vystavena hlavička a šíje zkušebních panenek v případě čelního nárazu.
El REVERSO byla změněna v souladu s těmito zkouškami a byl vyvinut nový model REVERSO.PLUS.
REVERSO Stiftung Warentest 11/2015: Výsledek testu: DOBRÝ (1,7)
REVERSO Stiftung Warentest 06/2016: Výsledek testu: DOBRÝ (1,7)
REVERSO.PLUS Test PLUS, Švédsko 12/2015: Prošla
REVERSO.PLUS Stiftung Warentest 06/2016: Výsledek testu: DOBRÝ (1,8)

Při pohledu na výsledky zkoušek provedených na REVERSO a REVERSO.PLUS, se můžeme ptát, proč hodnocení REVERSO.PLUS v testu Stiftung Warentest je lehce horší než výsledek, který získala v tom samém testu sedačka REVERSO.
Vzhledem k tomu, že REVERSO.PLUS je nejnovější produkt, dalo by se očekávat, že výsledky budou lepší než u předchozích modelů.
 
V této souvislosti bychom rádi vysvětlili pár bodů: 

Sedačka REVERSO byla zdokonalena s cílem projít švédským testem Test PLUS.
Daný test zkouší chování vozu v případě nehody, vychází z těch nejpřísnějších kritérií a nejnižších limitních hodnot pro posouzení síly, které je vystavena hlavička a šíje dítěte. Tyto hodnoty jsou nižší než u testů běžně prováděných v naší zemi, například ADAC a ÖAMTC. 
Proto jsou pro nás výsledky švédského testu Test PLUS mimořádně zajímavé, protože při daných nárazových testech se měří síla, kterou musí vydržet šíje panenky v případě čelního střetu.
Zdokonalený model REVERSO.PLUS uspěl v testu PLUS provedeném ve Švédsku v prosinci 2015. 
Model REVERSO je vybaven “vyrovnávacím nástrojem” na zadní části sedaček, který by měl usnadnit našim klientům seřízení sedačky do optimální polohy. Bohužel s postupem času bylo zjištěno, že “vyrovnávací nástroj” sloužil spíše k chaosu než k usnadnění ovládání. Po řadě bezpečnostních zkoušek se společnost rozhodla, že takový nástroj nepotřebuje. Důsledkem tohoto odmítnutí je, že nyní je možné sedačku umístit do rovnější pozice, než kterou původně umožňoval "vyrovnávací nástroj", což našim klientům dopřává větší komfort. V důsledku toho v současné době může naše společnost nabízet klientům ležící polohu rovnější a snazší montáž do vozidla. 
REVERSO definovala jasně, jak je třeba seřídit sedačku s "vyrovnávacím nástrojem". Naproti tomu u REVERSO.PLUS tento proces již není stanoven. Proto během zkoušky Stiftung Warentest bylo možné seřízení realizovat dle preferencí uživatele. Výsledky nárazové zkoušky ukázaly lehce horší výsledky než u předchozího modelu, v důsledku čehož jsme se domnívali, že hodnocení je celkově horší.   Nicméně je dobré uvést, že hodnoty se vždy lišily podle typu vozidla a seřízení sedačky, ale i za zjevně stejných zkušebních podmínek a při použití stejných zařízení je velmi nepravděpodobné, abychom získali stejný výsledek u dvou odlišných příležitostí.
Děkujeme za váš dotaz. Tak, jak to doporučují nezávislí odborníci, vám doporučujeme, abyste napnuli pás co nejvíce, protože tak bude vaše dítě chráněno na maximum. Pokud je vaše dítě dostatečně zručné a je schopné samo ovládat centrální regulační knoflík, doporučujeme vám, abyste okamžitě zastavili na bezpečném místě, přitáhli systém pásů a vysvětlili dítěti, že tohle dělat nemůže. Vždy je možné, aby mimořádně důvtipné, zručné a silné dítě otočilo centrálním regulačním knoflíkem. Bohužel pozice tohoto knoflíku musí vždy brát v potaz jak pohodlné používání, tak dostupnost a přístupnost k dítěti během každodenního používání.
Můžete se podívat do uživatelského materiálu k produktu, který je umístěn na našich webových stránkách:

manual_reverso_softcover
Uživatelský manuál najdete na našich webových stránkách u příslušného produktu.
Pokud je sedačka REVERSO správně nainstalována, to zanmená, že všechny ukazatele jsou zelené, je možné ji seřídit pomocí takzvaného "vyrovnávacího nástroje". Skutečnost, zda je sedačka REVERSO vzpřímenější nebo plošší po namontování do vozidla, bude záviset především na druhu auta, proto doporučujeme, abyste před koupí vždy vyzkoušeli montáž do auta a umístění dítěte.
Žádáme vás, abyste věnovali zvláštní pozornost tomu, aby se podpěrná noha neodlepila od podlahy, protože přenos sil probíhá přímo prostřednictvím této podpěry. Pokud existuje kontakt s podlahou, není třeba brát v potaz doporučení týkající se "vyrovnávacího nástroje".
Zároveň vás žádáme, abyste znovu zkontrolovali všechny ukazatele. Pokud jsou zelené, znamená to, že sedačka byla nainstalována bezpečně a správně.
Doporučujeme vám, abyste zkontrolovali dráhu pásu a ověřili, zda vaše dítě se ještě stále dobře přizpůsobí tvaru sedačky REVERSO.
Někdy se může stát, že horní část těla dítěte roste rychleji, než spodní nebo naopak. V přechodném období dítě ještě není úplně velké, ale je možné, že už se nedokáže optimálně přizpůsobit velikosti sedačky REVERSO, proto bude nutné přejít okamžitě k větší velikosti.
Upozorňujeme vás, že sedačky jsou vždy konstruovány dle standardních rozměrů, které bohužel ne vždy odpovídají 100% realitě.

Pro kontrolu, zda pásy mají optimální trajektorii, vám nabízíme následující obrázek:Pokud si nejste jistí, můžete zaslat fotografie na naše klientské centrum: [email protected] a my vám pomůžeme problém zkontrolovat.
Ano, ale pouze od série 2016/ 2017. Pokud potřebujete pomoc s instalací předchozích modelů, žádáme vás, abyste se obrátili na naše klientské centrum: [email protected]
Obvykle přechod z jedné kolekce na druhou s sebou nese změnu barev a designových prvků produktu. Někdy dochází k menším technickým změnám.
Téměř u všech nosítek sklon závisí na správném rozměru geometrie autosedačky. Zkontrolujte, prosím, zda opěrky na nohy se nacházejí v nejnižší poloze a zda zároveň všechny konektory jsou zelené. Někdy pomůže nainstalovat nosítko na jiné sedadlo. Obvykle doporučujeme provést zkušební instalaci přímo v autě v autorizované prodejně a teprve poté nosítko koupit.
Bohužel ne. Každá konstrukce byla vyvinuta pro dětskou autosedačku s cílem zajistit co nejlepší bezpečnost vašeho dítěte. Když se vyvíjí autosedačka s podstavcem, vždy se snažíme použít již existující podstavec, ale ve většině případů to není možné, protože by tím došlo ke snížení bezpečnosti.
Ano. Vzhledem k tomu, že AIR lze použít s nebo bez podstavce, mnoho uživatelů kupuje nejprve nosítko a poté teprve PODSTAVEC ISOFIX.
AIR, stejně jako většina našich produktů, byl navržen v Německu a splňuje německé standardy kvality. Nicméně výroba se provádí, jako u většiny výrobců, v Číně.
Concord AIR je možné používat jak s uchem ve vertikální pozici, tak sklopeným. V tomto manuálu doporučujeme variantu se sklopeným uchem, protože takto v případě postranní nehody bude dítě více chráněné. V žádném z dalších případů nehody (čelní nebo zadní) nehraje tak významnou roli.
Bohužel pro tento případ neexistují konkrétní údaje o délce a hmotnosti. Vždy je rozhodující umístění pásu. Výstup ramenního pásu musí být prakticky v horizontální poloze. V návodu uvidíte obrázek. Reduktor zabrání, aby novorozenec sklouzl a lze jej snadno odstranit.
STIWA podrobila testu AIR.SAFE v červnu 2014. Autosedačka v něm obdržela hodnocení ÚSPĚŠNÁ (1,6).
Od doby uvedeného testu autosedačka nezměnila své technické specifikace, takže nadále odpovídá výsledkům testu.
Nosítka AIR nelze používat v letadle. Toto povolení měla pouze nosítka ION.
Konstrukce dětských sedaček Concord jsou vytvořeny tak, aby se mohly používat s různými doplňky. Může se stát, že u některého produktu se bude hýbat více, než u jiného. Ujistěte se, prosím, že nosítko je správně umístěno a nespadne. V takovém případě by nestabilita neměla být problém. Pokud si nejste jistí, zkontrolujte správnost instalace v prodejně.
Obecně jsou všechny naše výrobky podrobovány pravidelným kontrolám za účelem zjištění přítomnosti škodlivých látek.
Kontroly jsou prováděny podle platných norem a předpisů, čímž je zaručeno, že výrobky žádné škodlivé látky neobsahují. Absenci těchto látek navíc potvrdily Stiftung Warentest (německá spotřebitelská organizace kontrolující kvalitu výrobků) a automobilový klub ADAC 2014.
Hmotnost modelu AIR je o něco nižší než modelu INTENSE. Jinak se obě autosedačky mohou používat pro novorozence a děti až do hmotnosti 13 kg.
Hmotnost autosedačky INTENSE je 4,8 kg.
Hmotnost autosedačky AIR je 2,9 kg.
Výrobky CONCORD nevyžadují samostatný adaptér pro kombinované použití. Model AIR se může nasadit na libovolný podvozek kočárků CONCORD. Pokud máte v úmyslu nasadit model AIR na jiný podvozek, použijte prosím adaptér CLIP.
Není to, bohužel, možné. Vzhledem k odlišné geometrii má každý výrobek naší značky odlišný potah, a proto jsou potahy jednotlivých modelů CONCORD nezaměnitelné.
Autosedačka AIR se upevňuje do vozidla samostatně pomocí 3-bodového pásu a bez základové desky pro Isofix. Základová deska Airfix se může upevnit pouze pomocí systému Isofix. Věnujte prosím pozornost uživatelské příručce: http://de.concord.es/produkte/driving/kindersitze/air-safe/
Bohužel ne. V případě ULTIMAXU to není možné, protože tento produkt nebyl vytvořený pro použití s pásy vozidla.
ULTIMAX.3 je optimalizovaná verze ULTIMAX.2, pokud jde o ovládání a chování v případě kolize. Nový ULTIMAX.3 má nyní tři polohy sedačky, v případě umístění proti směru řízení, a viditelnější ukazatele ISOFIX. Navíc byly provedeny některé lehké změny v geometrii.
Záruční doba začíná běžet ve chvíli nákupu produktu CONCORD. A délka odpovídá zákonné délce v zemi koncového uživatele
Pomocí nástroje na vyhledávání distributorů, který je nainstalován na našich webových stránkách, jistě najdete blízkého distributora http://cz.concord.es/reseller-Search/
Pokud nemáte manuál instrukcí, můžete si jej stáhnout z našich webových stránek.
Ne, neexistuje, protože pásy jsou relevantní prvek v oblasti technické bezpečnosti, a proto se požaduje nové povolení pro změnu délky pásů.
Bohužel to není možné. Základna ISOFIX rozhodujícím způsobem přispívá k bezpečnosti produktu, proto musí být dokonale uzpůsobena produktu a věku dítěte, k jehož ochraně je určena.
Bohužel ležící poloha ULTIMAX.2 ve velké míře závisí na geometrii vozidla, může se při určitých příležitostech uzpůsobit do vzpřímenější nebo pevnější pozice. Z tohoto důvodu se vždy doporučuje požádat ještě před nákupem sedačky distributora, aby vyzkoušel montáž.
Tým technického rozvoje již posoudil tento problém tak, aby příští generace ULTIMAX.3 měla integrované uzpůsobení na sedící - ležící polohu proti směru jízdy.
ABSORBER XT splňuje požadavky evropské směrnice ECE R44/04 pro skupinu I Autosedačky.
Z toho vyplývá, že tato autosedačka je určena pro děti od 9 do 18 kg (cca ve věku od 9 měsíců do 4 let).
ABSORBER XT je zařazena do třídy „semiuniversal“.
Homologovaná vozidla jsou uvedena v seznamu Car Fitting (vhodné autosedačky do každého vozidla): http://media.concord.es/archivos2016/archivos/documentos/85carfittinglist_absorber.pdf
Autosedačka Transformer je určena pro děti do věku 12 let nebo do výšky 150 cm.
Právní předpisy vycházejí z předepsaných velikostí, které se vztahují na co největší počet dětí.
Výška opěrky je nastavitelná v rozsahu 63 až 82 cm, což umožňuje dětem nižším než 150 cm sedět bezpečně a pohodlně.
Pokud je pružina při nastavení výšky nefunkční, je třeba na ni vyvinout tlak, aby se znovu aktivovala. Nejjednodušší způsob, jak to provést, je stlačit TRANSFORMER shora, čímž by se pružina měla bez jakékoliv problému aktivovat. Pokud se tak nestane, obraťte se laskavě na náš zákaznický servis [email protected]
Ano, TRANSFORMER je schválen pro univerzální a semiuniverzální používání, a proto se může, ale nemusí, používat se systémem TWINFIX. Z hlediska bezpečnosti jsou výsledky srovnávacích testů velmi podobné.
Při používání systému TWINFIX v různých věkových kategoriích odpovídajících skupinám II / III vezměte prosím na zřetel seznam Car Fitting (vhodné autosedačky do jednotlivých vozidel).
Upevnění TRANSFORMERU pomocí systému TWINFIX představuje pouze doplňkové opatření k zabezpečení autosedačky proti vychýlení, ale nenahrazuje upevňovací funkci ve vozidle. Jak je uvedeno v uživatelské příručce, musí být autosedačka TRANSFORMER vždy zajištěna bezpečnostním pásem.
Potah se může kdykoli sejmout a vyprat dle pokynů k praní uvedených na štítku. Náhradní potahy nelze koupit. Pokud je potah poškozen, obraťte se laskavě na náš zákaznický servis [email protected]
Nárazové štíty se podrobují testům a schvalují se pro každou konkrétní autosedačku zvlášť, a proto není možné je koupit samostatně ani vzájemně měnit. Mějte prosím na paměti, že autosedačka se smí používat jen s tím nárazovým štítem, který byl pro ni schválen.
Hlavní rozdíl spočívá v tom, že modely Transformer X-Bag, T a XT jsou určeny pro děti ve věku od 3 do 12 let nebo s hmotností od 15 do 36 kg (skupiny sedaček II a III), zatímco modely Transformer PRO a Transformer XT PRO jsou určeny pro děti od 9 měsíců do 12 let nebo s hmotností od 9 do 36 kg (skupiny sedaček I/ II / III).
V každé skupině jsou mezi jednotlivými modely rozdíly také ve vybavení.
Přehled naleznete v níže uvedené tabulce:
Oba modely jsou vybaveny systémem TWINFIX, který umožňuje snadné upevnění autosedaček do úchytek Isofix ve vozidle. Je důležité upozornit, že systém TWINFIX od CONCORD neplní funkci systému Isofix. TWINFIX pouze přispívá k bezpečnosti a stabilizaci autosedačky, ale v žádném případě nenahrazuje zajištění bezpečnostním pásem, ať je v sedačce dítě či není.
Ne, to není možné, protože TRANSFORMER je schválen se systémem TWINFIX. K začlenění systému ISOFIX by autosedačka musela obdržet nové osvědčení o schválení.
Ano, taková zařízení pro TRANSFORMER XT a XT PRO existují.
Tato pomocná zařízení jsou součástí balení obou modelů. U modelů s flexibilním systémem TWINFIX nebývají tato pomocná zařízení nutná. Kdybyste i přesto měli nějaké problémy, obraťte se laskavě na náš zákaznický servis [email protected]
Pokud jde o příslušenství, není zde žádné věkové omezení. Jediný rozhodující údaj je velikost hlavy dítěte. Poutko ponča je nastavitelné a může sloužit dětem až do cca 4 let věku.
V současné době na specializovaném trhu s dětskými pomůckami existuje celá škála golfových kočárků. Při výběru vám může pomoci všeobecný pohled na použitý "speciální koncept":

Sportovní kočárky: do této kategorie patří všechny kočárky určené zejména pro sedící děti. Zahrnuje golfové kočárky, hluboké kočárky/kombinované určené na nákupy i běhání.

Golfové kočárky se používají od chvíle,kdy si dítě může sednout (od 6 měsíců do cca 3 let / 15 kg). V kombinaci s korbičkou, nosítkem nebo houpací sítí jsou vhodné i pro miminka.

Hluboké kočárky/kombinované: v těchto kočárcích lze přepravovat děti a novorozence do cca 9 měsíců. Je obtížné sehnat klasický kočárek, protože ho nemůžete používat dlouho. Nicméně kombinovaná verze nabízí změnit montáž tak, aby bylo možné umístit do kočárku sedící dítě proti směru větru. Pokud je kočárek vybavený oboustrannými řidítky, je možné dítě posadit do obou pozic. Kombinované kočárky je možné použít od novorozenců po tříleté děti.

Nákupní kočárky: jsou snadno ovladatelné a mimořádně pevné. Při nákupech ve městě nabízejí jak rodičům, tak dětem pohodlí a komfort (od cca 9 měsíců do 3 let / 15 kg).

Na běhání: tento kočárek je vhodný pro aktivní rodiče a sportovce. Díky třem kolům umožňuje zajít do lesa a na pole a přitom je tichý a rychlý i na asfaltu.
Miminka a děti tráví relativně dost času v kočárcích a golfkách. Z tohoto důvodu by korbička měla být co nejvíc pohodlná a dostatečně široká, aby se dítě mohlo uvnitř pohybovat a hrát si, také musí mít stabilní opěrnou plochu a vypolstrovaný vnitřek. Dětský kočárek by měl mít dobré odpružení a stabilní opěru. Měl by být nastavitelný do polohy vsedě a vleže a měl by mít dobré opěrky na nohy a široký vnitřek. Rodiče by měli vědět, že kočárek je vybavený nastavitelnými řidítky, což umožňuje upravit jej podle výšky dospělého. Ideální by bylo, aby předloktí bylo při držení řidítek v horizontální poloze. Přední kola musí být otočná, aby bylo možné zajistit lepší ovládání kočárku. Také je vhodné, aby byl kočárek vybaven košíkem, do kterého můžete vložit nákup. Pokud rodiče musí vynášet kočárek s dítětem do autobusu, bylo by dobré, pro snížení váhy, aby byl kočárek vyroben z hliníku. A malý a kompaktní kočárek, který lze složit, se vejde do kufru auta. Povlaky lze snadno sundat, dají se prát, čímž se usnadňuje značně čištění.
Bezpečnost je velmi důležité kritérium, které musí splňovat všechny kočárky. Když budete kupovat vycházkový kočárek, nesmíte zapomenout, že musí splňovat požadavky normy DIN EN 1888, která stanoví technické bezpečnostní požadavky a zkoušky, kterými musí kočárek projít.  

Kočárek by měl být bezpečný v případě převrácení. Golfový kočárek na čtyřech kolech a s velkou vzdáleností mezi nápravami nabízí větší stabilitu. Kočárek musí být také vybaven bezpečnostním systémem, který zabrání náhodnému složení. Dítě musí být připoutané bezpečnostním pásem a systémem poutek.
Instrukce pro montáž a používání golfových kočárku CONCORD se nacházejí v zesíleném návodu k použití.
Vycházkové kočárky CONCORD jsou vhodné pro děti od 6 měsíců, pro děti, které již sedí, do té doby, než dosáhnou hmotnosti 15 kg. Pokud je chcete použít pro děti mladší 6 měsíců, najdete mezi příslušenstvím nosítka nebo korbičky, které lze namontovat na golfové kočárky.
Pokud potřebujete nějaký náhradní díl, obraťte se, prosím, na specializovanou prodejnu. Pokud by byla třeba oprava, specializovaný obchod odešle kočárek výrobci.
V programu příslušenství najdete celou řadu stupátek vhodných pro kočárky CONCORD.
Ne, kočárky CONCORD nejsou konstruovány na běhání.
Záruční doba začíná běžet dnem koupě. Délka záruky závisí na zákonné záruční lhůtě, která se v jednotlivých zemích liší (v Německu: 24 měsíců).
Návody k použití jsou k dispozici ke stažení na www.concord.de. Pokud zde nenajdete instrukce, které potřebujete, spojte se, prosím, s námi prostřednictvím kontaktního formuláře.
Řiďte se, prosím, instrukcemi ohledně skvrn, které jsou v uživatelském návodu na štítku u každého povlaku.
Podrobné informace si prosím vyhledejte v uživatelské příručce.
Nemáte-li příručku po ruce, naleznete příslušné pokyny na našich webových stránkách:
http://media.concord.es/archivos2016/archivos/documentos/manual_wanderer_150810_de_internet.pdf
Znovu si ověřte, zda jste využili všech možností k prodloužení pásu. Za tím účelem vyjměte také polstrovaný návlek pásu, abyste se ujistili, že jste neopominuli žádný úchytný systém. Pokud Váš pocit, že je pás příliš krátký, přetrvává, zašlete nám laskavě na [email protected] několik fotografií, na kterých bude vidět zádržný systém bez polstrování (s dítětem nebo bez něj).
Zádržný systém je určen k použití pro novorozence a děti do hmotnosti 15 kg.
Je zřejmé, že WANDERER splňuje základní požadavky platných bezpečnostních norem. Akreditovaný zkušební ústav podrobil výrobek bezpečnostním testům v souladu se stávající evropskou směrnicí (DIN EN 1888:2012), čímž je jeho bezpečnost plně zaručena. Certifikační značka GS je volitelná služba, kterou nabízí německý certifikační orgán TÜV, ale není nezbytnou podmínkou. Wanderer nemá certifikační značku GS.
CONCORD vybavuje všechny své výrobky adaptérem PROFIX, čímž zajišťuje, že se všechna příslušenství mohou použít na všechny modely kočárků značky CONCORD.
Nástavby jsou však navrženy vždy pro jeden určitý model a nelze je libovolně zaměňovat.
Uživatelská příručka obsahuje obecně informace o různých typech kočárků, a tudíž jsou v ní uvedeny všechny dostupné varianty.
Model WANDERER není vybaven polstrovaným návlekem pro mezinožní pás, ale to neznamená, že se jedná se o nedostatek v dodávce. Do dnešního dne jsme od našich zákazníků neobdrželi žádnou informaci o tom, že by tento díl vyžadovali. Máte-li v tomto ohledu jiný názor, potěší nás, když nám ho sdělíte.
Děkujeme za informaci. K odepnutí pásu je z technických a bezpečnostních důvodů nutné použít určitou sílu. Legislativa se tímto způsobem snaží předejít tomu, aby si děti svévolně odepínaly pás, jelikož by to pro ně znamenalo vysoké riziko zranění. Tím, že však klademe důraz na spokojenost našich zákazníků, předáme Váš postřeh oddělení technického vývoje, abychom podnítili potenciál zlepšení této části výrobku.
Děkujeme za informaci. Z technických a bezpečnostních důvodů je, bohužel, nutné použít k aktivaci parkovacích brzd určitou sílu. Pokud by byla aktivace brzd příliš snadná, mohly by je děti svévolně aktivovat, což by ohrozilo jejich bezpečnost. Tím, že však klademe důraz na spokojenost našich zákazníků, předáme Váš postřeh oddělení technického vývoje, abychom podnítili potenciál zlepšení této části výrobku.
Pocit tvrdosti/měkkosti je vnímán velmi individuálně, a proto jsme do nabídky začlenili vložku SNUGGLE.
Jedná se o doplněk, který lze použít ve všech dětských kočárcích.
Podvozek, bohužel, není možné koupit samostatně. Zjistíte-li nějakou vadu, obraťte se laskavě na náš zákaznický servis [email protected]
Šířka sedáku: 31,0 cm – Výška opěrky: 41,0 cm – Hloubka sedáku: 27,0 cm
Ne, podvozek ani korbičku nelze koupit samostatně. Existují však jiné doplňky, například SLEEPER 2.0 nebo SCOUT, které jsou pro individuální nákup dostupné a můžete je nalézt na: http://de.concord.es/produkte/moving/
Ano, značka CONCORD zahrnuje ve svém programu dva výrobky, které jsou navrženy speciálně pro kočárky CONCORD a lze je zakoupit samostatně: HUG a COCOON. Tyto výrobky naleznete na: http://de.concord.es/produkte/moving/accessories/
Ano, náš slunečník SUNSHINE lze zakoupit samostatně.
U kočárku NEO je pláštěnka zahrnuta do standardního vybavení. Pokud by pláštěnka vykazovala nějaký nedostatek, obraťte se prosím na svého prodejce nebo přímo na CONCORD ([email protected]).
CONCORD vybavuje všechny své výrobky adaptérem PROFIX, čímž zajišťuje, aby bylo možné použít všechna příslušenství na všechny modely kočárků CONCORD.
Nástavby jsou však navrženy vždy pro jeden určitý model a nelze je libovolně zaměňovat.
Znovu si ověřte, zda jste využila všech možností k prodloužení pásu. Vyjměte také polstrovanou část pásu, abyste se ujistila, že jste neopomněla žádný úchytný systém. Pokud Váš pocit, že pás je příliš krátký, přetrvává, zašlete nám laskavě několik fotografií na [email protected] , na kterých bude zobrazen zádržný systém bez polstrování (s dítětem nebo bez něj).
QUIX je určen pro děti od 6 měsíců a unese dítě až do hmotnosti 15 kg. V návodu k použití se dozvíte další detaily.
Šířka autosedačky: 31,0 cm – Výška opěrky: 51,0 cm – Hloubka autosedačky bez opěrky nohou: 20,0 cm – Hloubka autosedačky vč. opěrky nohou: 36,0 cm
Ověřte si, zda nejsou popruhy překroucené. Při skládání a rozkládání lůžka SCOUT se to může stát. Pokud jsou v pořádku, obraťte se laskavě na náš zákaznický servis [email protected]
Ano, je to správně. S adaptérem KLIP můžete použít skládací lůžko SCOUT s výrobky, které nejsou od značky CONCORD, ale jsou vybaveny upevňovacími body Maxi-Cosi.
Výrobky CONCORD lze vzájemně a pohodlně kombinovat bez adaptéru KLIP!
Potah v prostoru nohou, vnitřní potah a polstrovaný potah lůžka SCOUT jsou snímatelné. Můžete je prát podle pokynů k údržbě.
Odpočívací povrch má rozměry 72x28 cm.
Plocha určená k odpočinku je dlouhá 66 cm a široká 27 cm.
Všechny výrobky CONCORD jsou vybaveny adaptérem PROFIX, čímž se zajišťuje, že všechna příslušenství lze použít na všechny modely dětských kočárků CONCORD.
SLIDER lze použít na NEO z kolekce 2015/ 16.
SLIDER je použitelný na modely z kolekce 2012/ 13.
U starších modelů není, bohužel, možné SLIDER použít.
Ne, SLIDER není vhodný pro WANDERER. SLIDER byl vytvořen speciálně pro NEO a proto se nehodí pro žádné jiné kočárky. Také v nejbližší budoucnosti nepředpokládáme, že bychom vyvinuli podobný produkt pro ostatní kočárky.
Hmotnost není důležitá při použití SNUG. SNUG je měkká korbička, kterou lze použít do té doby, dokud dítě nebude umět samo se posadit. Kromě toho lze SNUG použít jako pytel na nohy při použití kočárku (do 15 kg).
CLIP byl vytvořen tak, aby bylo možné používat MaxiCosi i s jinými značkami.
Jeho použití bylo povoleno a schváleno pro následující modely:

Mamas & Papas Sola
Mamas & Papas Urbo
Teutonia Mistral
Hartan Racer GT
Bugaboo (všechny)

Je možné jej uzpůsobit i pro další modely, ale byl povolen pro tyto.
Instrukce pro montáž a používání se nacházejí v zasílaném návodu k použití.
Řiďte se, prosím, instrukcemi ohledně skvrn, které jsou v uživatelském návodu na štítku u každého povlaku.
Pokud potřebujete náhradní díly pro dětskou autosedačku, můžete je objednat ve specializovaném obchodě. Stačí, když jim předložíte nákupní doklad. Pokud by byla třeba oprava, specializovaný obchod odešle autosedačku výrobci.
Záruční doba začíná běžet dnem koupě. Délka záruky závisí na zákonné záruční lhůtě, která se v jednotlivých zemích liší (v Německu: 24 měsíců).
Návody k použití jsou k dispozici ke stažení na www.concord.de. Pokud zde nenajdete instrukce, které potřebujete, spojte se, prosím, s námi prostřednictvím kontaktního formuláře.
Concord Rio by se neměl používat u dětí starších 6 měsíců a/nebo vážících více než 9 kg. V návodu k použití se dozvíte další detaily.
WALLABEE lze používat až do 18 kg.
Dětská jídelní židle se smí používat do věku 36 měsíců a hmotnosti 15 kg.
Rozložený výrobek má následující rozměry: délka 62 - 71 cm x šířka 51 cm x výška 90-106 cm.